Lost in Sweden (Where is The Toilet)

av HanStrand 09/12-2010
Cyaneed - Lost in Sweden

BASS- TAB

G|---------------------------------------------|
D|--------3------------3------------3----------|          Vers/ intro
A|-----5----5-------5-----5------5----5/3-3-2-2|
E|--3----------2/3----------2/3----------------|REF


De går i akkorder som er E G og A

Tempoet må du bare finne selv

Kommentarer:

Dette feltet skal ikke fylles ut:
Lagre i egne samlinger
Vurderinger