Vesle Daniel (då Daniel drog)

av xlassex 17/09-2011
G			D
Vesle Daniel skal ut i verda
D			  G
og gjer kista klar i denne stund.
G			  C
Over store hav mot sør går ferda
D			G
med "San Salvador" av Haugesund.

              
Der kjem far hans, gamle Dave Myra,

med ein låspung, messinggul og blank,

og slær fast at her ligg månadshyra
  
like trygt og stødt som i ein bank.


Men på kne ved leddiken ligg mor hans
  
og legg plagg for plagg i kista ned,

medan Knute-Sivert, yngste bror hans,
  
står og tryglar om å få bli med.


Mjukt og varleg stryk ho dyffelstrøya
  
som skal pryde Daniel i land,

og eit dobbelt kvitlepar for køya
  
legg ho ned med kjærleg moderhand.


Under loket ruvar reisenista

reine julekosten er det plent,

og på heidersplassen øvst i kista

lyser salmebok og testament.


Men frå leddiken i løynd det glimtar

i eit lite flekkut skilderi,

der med blomstret barneskrift ein skimtar:

"Di til døden trufaste Mari".


Har din glade lått med gråt seg blanda?

No er timen komen, Daniel!

Havet kallar på deg, kom med handa,

vesle Daniel, farvel, farvel!

Kommentarer:

Dette feltet skal ikke fylles ut:
 • Svein H .Leknes (Gjest)
  Vakkert.
 • Olav K (Gjest)
  Liker dette diktet
 • Else-Marie Husby (Gjest)
  Fikk så mange tanker da jeg hørte diktet sunget i ønskekonserten i dag, (Rita Engebrigtsen), i dag. Husker hvordan det var da mine to eldre brødre reiste til sjøs og ut i verden. Takk
 • Arne Gjellan (Gjest)
  Jakob Sande er med sine vare dikt, som Vesle Daniel, Det lyser i stille grender og mange andre kjende og mykje brukte songar, ein underskatta og for lite påakta poet som skildrar gode men ofte dramatiske kvar-dagshendingar og skifte i livet, der ein kvar må kjenne seg att i takksemd for dei ord og minne har har gjeve oss.
 • Gjest
  hei hei alle sammmen
 • Gjest
  hei
 • Se alle kommentarer
Lagre i egne samlinger
Vurderinger