Dreiv Frå Land

av Tom73 06/04-2012
Capo i 2. bånd. (Litt forenklet i mellomspillet på slutten)


         G
Så gøtt'n skulle få det
          D
Så bra som alt sku' bli
          G 
No ville'n snart få sjå det
Hm        A
streif frå gamal ti'         G
No va' det vørte ti'e
          D
No skulle'n skifte reir
         G
Gå tur på grønar si'e
Hm         A
No ville'n snart ha meir -- han ville ha meir        D            Hm
Han skulle vel heimatt då'n dreiv ifrå land
       G           D
Han kjende se rein att å' kjende se mann
        Em       
No ville'n nok ut å' lea se'
Hm      
langt frå like ve'
Em           A
Heilt dit der alt kunne skje      G
Så såg'n se tebake
          D
der havne ein gong låg
         G 
Han hadde sløppe taket
  Hm       A
Då skjønte'n ko'n såg         G
Ho hadde stått å' venta
           D
Te' slutt så brann ei bru
       G
På brue tusla jenta
  Hm       A
No ville ho ikkji snu -- ho vill' ikkji snu        D           Hm
Så ville'n vel heimatt men dreiv ifrå land
       G           D
Han ville bli rein att å' kjenne seg mann
       Em 
Han va 'kji i stand te lea se
Hm
om han va' like ve'
Em         A
heime der alt kunne skje


D – Hm – G – A – D 
D – Hm – G – A – D
D – Hm – G – D – A 

G – D – G – Hm – A 


        D           Hm
Så ville'n vel heimatt men dreiv ifrå land
       G           D
Han ville bli rein att å' kjenne seg mann
       Em 
Han va 'kji i stand te lea se
Hm
om han va' like ve'
Em         A
heime der alt kunne skje


(Ref x2)


*********************************************
* Denne filen er forfatterens egen tolkning *
* av sangen, skrevet ned kun etter øret.  *
* Den er kun beregnet til privat bruk.   *
*********************************************

Andre versjoner:

Kommentarer:

Dette feltet skal ikke fylles ut:
Lagre i egne samlinger
Vurderinger