Dreiv Frå Land

av Tom73 07/04-2012
UTEN Capo!(Litt forenklet i mellomspillet på slutten)


         A
Så gøtt'n skulle få det
          E
Så bra som alt sku' bli
          A 
No ville'n snart få sjå det
C#m       H
streif frå gamal ti'         A
No va' det vørte ti'e
          E
No skulle'n skifte reir
         A
Gå tur på grønar si'e
C#m         H
No ville'n snart ha meir -- han ville ha meir        E            C#m
Han skulle vel heimatt då'n dreiv ifrå land
       A           E
Han kjende se rein att å' kjende se mann
        F#m       
No ville'n nok ut å' lea se'
C#m      
langt frå like ve'
F#m           H
Heilt dit der alt kunne skje      A
Så såg'n se tebake
          E
der havne ein gong låg
         A 
Han hadde sløppe taket
  C#m      H
Då skjønte'n ko'n såg         A
Ho hadde stått å' venta
           E
Te' slutt så brann ei bru
       A
På brue tusla jenta
  C#m      H
No ville ho ikkji snu -- ho vill' ikkji snu        E           C#m
Så ville'n vel heimatt men dreiv ifrå land
       A           E
Han ville bli rein att å' kjenne seg mann
       F#m 
Han va 'kji i stand te lea se
C#m
om han va' like ve'
F#m         H
heime der alt kunne skje


E – C#m – A – H – E 
E – C#m – A – H – E
E – C#m – A – E – H 

A – E – A – C#m – H 


        E           C#m
Så ville'n vel heimatt men dreiv ifrå land
       A           E
Han ville bli rein att å' kjenne seg mann
       F#m 
Han va 'kji i stand te lea se
C#m
om han va' like ve'
F#m         H
heime der alt kunne skje


(Ref x2)

*********************************************
* Denne filen er forfatterens egen tolkning *
* av sangen, skrevet ned kun etter øret.  *
* Den er kun beregnet til privat bruk.   *
*********************************************

Andre versjoner:

Kommentarer:

Dette feltet skal ikke fylles ut:
Lagre i egne samlinger
Vurderinger