Dreiv Frå Land

av Tom73 07/04-2012
UTEN Capo!(Litt forenklet i mellomspillet på slutten)


         A
Så gøtt'n skulle få det
          E
Så bra som alt sku' bli
          A
No ville'n snart få sjå det
[C#m]streif frå gamal [H]ti'         A
No va' det vørte ti'e
          E
No skulle'n skifte reir
         A
Gå tur på grønar si'e
[C#m]No ville'n snart ha [H]meir -- han ville ha meirHan skulle vel [E]heimatt då'n dreiv ifrå [C#m]land
Han kjende se [A]rein att å' kjende se [E]mann
        F#m
No ville'n nok ut å' lea se'
C#m
langt frå like ve'
[F#m]Heilt dit der alt kunne [H]skje      A
Så såg'n se tebake
          E
der havne ein gong låg
         A
Han hadde sløppe taket
Då [C#m]skjønte'n ko'n [H]såg         A
Ho hadde stått å' venta
           E
Te' slutt så brann ei bru
       A
På brue tusla jenta
No [C#m]ville ho ikkji [H]snu -- ho vill' ikkji snuSå ville'n vel [E]heimatt men dreiv ifrå [C#m]land
Han ville bli [A]rein att å' kjenne seg [E]mann
       F#m
Han va 'kji i stand te lea se
C#m
om han va' like ve'
[F#m]heime der alt kunne [H]skje


E – C#m – A – H – E
E – C#m – A – H – E
E – C#m – A – E – H

A – E – A – C#m – H


Så ville'n vel [E]heimatt men dreiv ifrå [C#m]land
Han ville bli [A]rein att å' kjenne seg [E]mann
       F#m
Han va 'kji i stand te lea se
C#m
om han va' like ve'
[F#m]heime der alt kunne [H]skje


(Ref x2)

*********************************************
* Denne filen er forfatterens egen tolkning *
* av sangen, skrevet ned kun etter øret.  *
* Den er kun beregnet til privat bruk.   *
*********************************************

Andre versjoner:

Kommentarer:

Dette feltet skal ikke fylles ut:
Lagre i egne samlinger
Vurderinger