Spanish Steps

av Ukjent 24/02-2007
SPANISH STEPS
- Morten Harket


Rhthym  | |.    |:lenght=1 |~=0.5 |~~=0.25 |.=1.5 d=2 d=2 d.=3 o=4
Chords  C A-/B | D harmony/bass melody | here means end of measure
Lyrics yooohoo!!
Choir (yeah!!)
Notes  c  a     single notes of the lead singer
Choir  g  e     second voice                 d d
E- | E- | B- | B- | A- | C | G | B- B-7 |

o         o   o          o
E-            B-
 Must have been walking  don't know this place

                            d  d
A-           C   G            B- B-7
  somebody's stopped talking  is it written in my face

o          o    o          o
E-              B-
  though I'd never leave you  though I'd never dare

                                 d  d
A-          C     G                B- B-7
  but I watched you going under  there's a thought I could not bear

d.          |    o
C           E-7/B  A-7
 five thousand miles I'm  away from you

 d        d       o
 G        D       C9
drifting by the Spanish steps today

           d.    |   o            o
           C     E-7/B A-7           E-
guess you've got my number         guess you got my line
             (aah aah  aaaaah)

d   d        d.    |   o            o------o
B-/D  D        C     E-7/B A-7           E-
   guess you got my number         should I be on your  mind
              (aah aah  aaaaah)

o            o    o          o
E-                B-
  late at night your footsteps  barefoot on the floor

                           d  d
A-          C   G            B- B-7
  tender eyes from sleeping  in the darkened corridor

o         o   o        o
E-            B-
 I come up the stairway  my naked enemy

           d    d               d  d
A-          C    C9 G             B- B-7
  comes stumbling towards me    wish I could set you free

d.          |    o
C           E-7/B  A-7
 five thousand miles I'm  away from you

 d        d       o
 G        D       C9
drifting by the Spanish steps today

           d.    |   o            o  d   d
           C     E-7/B A-7           E-  B-/D D
guess you've got my number          guess you got my line
             (aah aah  aaaaah)

d.          |    o
C           E-7/B  A-7
 five thousand miles I'm  away from you

 d        d       o
 G        D       C9
sleeping by the Spanish steps today

           d.    |   o             o   o
           C     E-7/B A-7            E-   /B
guess you've got my number          should I be on your  mind
             (ooh ooh  ooooh)

o-------o           o     o  o---o
E-7/C             /E     /B C
     you're not that hard  to find

d.          |    o
C           E-7/B  A-7
 five thousand miles I'm  away from you

 d        d       o
 G        D       C9
drifting by the Spanish steps today

           d.    |   o            o  d   d
           C     E-7/B A-7           E-  B-/D D
guess you've got my number          guess you got my line
             (ooh ooh  oooooh)

 d        d       o
 G        D       C9
sleeping by the Spanish steps today

           d.    |  o            o  d
           C     E-7 A-7           E-  B-/D
guess you've got my number         wish you got my line yeeah
             (ooh ooh oooooh)

    d        d.         |    o      ...
    D        C          E-7/B  A-7     ...
you're not that hard to find                   ...
            (five thousand miles I'm  away from you) ...

						


*********************************************
* Denne filen er forfatterens egen tolkning *
* av sangen, skrevet ned kun etter øret.  *
* Den er kun beregnet til privat bruk.   *
*********************************************

Andre versjoner:

Kommentarer:

Dette feltet skal ikke fylles ut:
Lagre i egne samlinger
Vurderinger