Spanish Steps

av Ukjent 24/02-2007
SPANISH STEPS
- Morten Harket


Rhthym  | |.    |:lenght=1 |~=0.5 |~~=0.25 |.=1.5 d=2 d=2 d.=3 o=4
Chords  C A-/B | D harmony/bass melody | here means end of measure
Lyrics yooohoo!!
Choir (yeah!!)
Notes  c  a     single notes of the lead singer
Choir  g  e     second voice[d] [d]
E- | E- | B- | B- | A- | C | G | B- B-7 |

o         o   o          o
[E] Must have been walking [B] don't know this place

[d] [d]
[A]  somebody's stopped t[C]alking [G] is it written in my fac[B]e[B-7]

o          o    o          o
[E]  though I'd never leave you [B]  though I'd never dare

[d] [d]
[A]  but I watched you g[C]oing under [G] there's a thought I could not b[B]ear[B-7]

d.          |    o
C           E-7/B  A-7
 five thousand miles I'm  away from you

 d        d       o
dr[G]ifting by the Sp[D]anish steps tod[C9]ay

           d.    |   o            o
guess you've got my n[C]umber   [E-7/B]    [A-7]   guess you got my l[E]ine
             (aah aah  aaaaah)

d   d        d.    |   o            o------o
B-/D  D        C     E-7/B A-7           E-
   guess you got my number         should I be on your  mind
              (aah aah  aaaaah)

o            o    o          o
[E]  late at night your footsteps [B]  barefoot on the floor

[d] [d]
[A]  tender eyes from sl[C]eeping [G]  in the darkened corrid[B]or[B-7]

o         o   o        o
[E] I come up the stairway [B]  my naked enemy

[d] [d] [d] [d]
[A]  comes stumbling tow[C]ards me [C9]  [G]  wish I could set you fr[B]ee[B-7]

d.          |    o
C           E-7/B  A-7
 five thousand miles I'm  away from you

 d        d       o
dr[G]ifting by the Sp[D]anish steps tod[C9]ay

           d.    |   o            o  d   d
           C     E-7/B A-7           E-  B-/D D
guess you've got my number          guess you got my line
             (aah aah  aaaaah)

d.          |    o
C           E-7/B  A-7
 five thousand miles I'm  away from you

 d        d       o
sl[G]eeping by the Sp[D]anish steps tod[C9]ay

           d.    |   o             o   o
           C     E-7/B A-7            E-   /B
guess you've got my number          should I be on your  mind
             (ooh ooh  ooooh)

o-------o           o     o  o---o
E-7/C             /E     /B C
     you're not that hard  to find

d.          |    o
C           E-7/B  A-7
 five thousand miles I'm  away from you

 d        d       o
dr[G]ifting by the Sp[D]anish steps tod[C9]ay

           d.    |   o            o  d   d
           C     E-7/B A-7           E-  B-/D D
guess you've got my number          guess you got my line
             (ooh ooh  oooooh)

 d        d       o
sl[G]eeping by the Sp[D]anish steps tod[C9]ay

           d.    |  o            o  d
           C     E-7 A-7           E-  B-/D
guess you've got my number         wish you got my line yeeah
             (ooh ooh oooooh)

    d        d.         |    o      ...
you're n[D]ot that hard to f[C]ind         [E-7/B]    [A-7]       ...
            (five thousand miles I'm  away from you) ...
*********************************************
* Denne filen er forfatterens egen tolkning *
* av sangen, skrevet ned kun etter øret.  *
* Den er kun beregnet til privat bruk.   *
*********************************************

Andre versjoner:

Kommentarer:

Dette feltet skal ikke fylles ut:
Lagre i egne samlinger
Vurderinger