På Køntrifestival

av Loringen 01/05-2015
Intro: G    D

  G      D       C      D 
Det va en dag è satt å tenkte over livet mitt.
  C      G      D
Kå e re è ha gjort, kå e re è ha sett?
   G      D       C       G
Å re største è ha opplevd va eit klubbmesterskap.
  Am        C   D     G      D
Da vart è nommer ni. Hoppa triåtjuge meter på ski

  G      D        C       D
Det va såmmår og Laugen gjekk der flomstor og gild,
    C      G     D
det va køntrifestival og è va yr og vill.
 G     D      C       G
È tænkte at nå ska onkarslivet vera slutt
 Am        C     D      G          D
è løste me billett, feinn ei flaske som è blanda på ein skvett

Ref:
 G        D      C     G
Å tænk at è skull treffe de på køntrifestival.
   C     G     C     D
Du va berre triåfemtifire måna å en dag.
  G      D       C      G
Du diska opp me kringle, kokte kaffe på propan.
  Am         C   D        G
Du bau me opp på dans. Heng rondt me som ein lauvberkrans

D C G D C G Am C D G D 

  G    D  C    D
Du kom frå Ål i Hallingdal,
  C      G    D    
va einkje hadde styggmy skog og ein gard.
  G       D   C       G
Og è kom frå eit småbruk øvst uppi Ruste.
 Am         C   D     G     D
È selde gard og grunn, satsa alt på ho Anne Lund


Ref

D D

(kun vokal)
Nå ha è fått me jobb på Ål Ysteri,

står og pakke kvitost, livet e ein fryd.
  G    D          C      G
Og tenkje è blandt på Gudbrands gode gamle dal,
  Am         C   D      G       D
for kanskje kjem è att, neste år når det e køntrifestival

Ref

D C G Am C D  G

Kommentarer:

Dette feltet skal ikke fylles ut:
Lagre i egne samlinger
Vurderinger