På Køntrifestival

av Loringen 01/05-2015
Intro: G       D

Det [G]va en dag è [D]satt å tenkte [C]over livet mi[D]tt.
Kå [C]e re è ha gjo[G]rt, kå e re [D]è ha sett?
Å re [G]største è ha [D]opplevd va eit[C] klubbmestersk[G]ap.
Da [Am]vart è nommer ni.[C] Hoppa [D]triåtjuge [G]meter på ski[D]

Det [G]va såmmår og [D]Laugen gjekk der [C]flomstor og gi[D]ld,
det va [C]køntrifestiv[G]al og è va [D]yr og vill.
È [G]tænkte at [D]nå ska onkars[C]livet vera slu[G]tt
è [Am]løste me billett,[C] feinn ei [D]flaske som è [G]blanda på ein skvett[D]

Ref:
Å [G]tænk at è skull [D]treffe de på [C]køntrifesti[G]val.
Du va [C]berre triå[G]femtifire [C]måna å en [D]dag.
Du [G]diska opp me [D]kringle, kokte [C]kaffe på prop[G]an.
Du [Am]bau me opp på dans.[C] Heng [D]rondt me som ein [G]lauvberkrans

[D] [C] [G] [D] [C] [G] [Am] [C] [D] [G] [D]

Du [G]kom frå [D]Ål i [C]Hallingd[D]al,
va [C]einkje hadde [G]styggmy [D]skog og ein gard.
Og [G]è kom frå eit [D]småbruk[C] øvst uppi Rus[G]te.
È [Am]selde gard og grunn,[C] satsa [D]alt på ho [G]Anne Lund[D]


Ref

[D] [D]

(kun vokal)
Nå ha è fått me jobb på Ål Ysteri,

står og pakke kvitost, livet e ein fryd.
Og [G]tenkje è [D]blandt på Gudbrands [C]gode gamle d[G]al,
for [Am]kanskje kjem è att,[C] neste [D]år når det e [G]køntrifestival[D]

Ref

[D] [C] [G] [Am] [C] [D] [G]

Kommentarer:

Dette feltet skal ikke fylles ut:
Lagre i egne samlinger
Vurderinger