Geometri

av Ukjent 24/02-2007
Geometri
Tekst: Per Lillo Stenberg
Musikk: Lars Lillo Stenberg

C
At "livet er en sirkel"
C
Det har du lest og hørt
C
Og "sentrum er deg selv"
C
Sier psykologien
   F
Men skjebnens vei og snirkel
          Am
Har mang en av oss ført
   C
Fra dette sentrum ut
C
I periferien

     G
Da må du si deg selv at
    F
Du er i sentrum venn
    Am
Det er bare sirkelen rundt deg
     C
Som forandres
  G
Og du kan leve vennlig
   F
Og fornuftig midt i den
     Am
Helt uti periferien
     C
Av de andres


Som spebarn tror du alt 
Er nær og bare til å ta
Som ung du venter seier
På alle fronter
Men alt du savner og har kjær
Glir stadig lenger ifra
Skjønt det kan fritt beskues
Som i et monter

Da må du si deg selv
At du er i sentrum venn
Det er bare sirkelen rundt deg
Som forandres
Og du kan leve vennlig
Og fornuftig midt i den
Helt uti periferien
Av de andres

Så du må si deg selv
At du er i sentrum venn
Det er bare sirkelen rundt deg
Som forandres
Og du kan leve vennlig
Og fornuftig midt i den
Helt uti periferien
Av de andres

*********************************************
* Denne filen er forfatterens egen tolkning *
* av sangen, skrevet ned kun etter øret.  *
* Den er kun beregnet til privat bruk.   *
*********************************************

Kommentarer:

Dette feltet skal ikke fylles ut:
Lagre i egne samlinger
Vurderinger