Geometri

av Ukjent 24/02-2007
Geometri
Tekst: Per Lillo Stenberg
Musikk: Lars Lillo Stenberg

[C]At "livet er en sirkel"
[C]Det har du lest og hørt
[C]Og "sentrum er deg selv"
[C]Sier psykologien
Men sk[F]jebnens vei og snirkel
Har mang en av oss [Am]ført
Fra d[C]ette sentrum ut
[C]I periferien

Da må du [G]si deg selv at
Du er i [F]sentrum venn
Det er b[Am]are sirkelen rundt deg
Som foran[C]dres
Og [G]du kan leve vennlig
Og for[F]nuftig midt i den
Helt uti p[Am]eriferien
Av de and[C]res


Som spebarn tror du alt
Er nær og bare til å ta
Som ung du venter seier
På alle fronter
Men alt du savner og har kjær
Glir stadig lenger ifra
Skjønt det kan fritt beskues
Som i et monter

Da må du si deg selv
At du er i sentrum venn
Det er bare sirkelen rundt deg
Som forandres
Og du kan leve vennlig
Og fornuftig midt i den
Helt uti periferien
Av de andres

Så du må si deg selv
At du er i sentrum venn
Det er bare sirkelen rundt deg
Som forandres
Og du kan leve vennlig
Og fornuftig midt i den
Helt uti periferien
Av de andres

*********************************************
* Denne filen er forfatterens egen tolkning *
* av sangen, skrevet ned kun etter øret.    *
* Den er kun beregnet til privat bruk.      *
*********************************************

Kommentarer:

Dette feltet skal ikke fylles ut:
Lagre i egne samlinger
Vurderinger