Tolv dagar i jola

av H8ggern 06/11-2016
Aasmund Nordstoga og Odd Nordstoga - Tolv dagar i jola.
Tekst: Aasmund Nordstoga.
Melodi: Frederic Austin basert på tradisjonell folketone.
Toneart: C-dur modelerer til D-dur.
Taktart: 2/4, 3/4 og 4/4

Sangen er plukket fra opptreden gjort på kvelden før kvelden på NRK1. Brukt dette 
youtubeklippet: https://www.youtube.com/watch?v=fo6UY_Zzk_w

Sangen er skrevet ned med akkorder over der det skal skiftes. Siden det skiftes taktart
underveis i sangen skriver jeg opp taktartskifte før akkorden med ny taktart.
 
I takten | C F C/G G* | (dompap i ei grån) Så bør F og G* spilles hvor pekefinger barrer 
de 2 lyseste strengene og man bruker tommel til å barre den mørkeste strengen. Dette 
gjelder kun de første 5 versene av sangen.

NB! Husk å se på grepene. De er juster etter slik de er ment å spilles.

Intro:
3/4 | C | F | 4/4 | D G | 2/4 | G | 4/4 | C F C/G G* | C |

Vers 1:
      C     Am   Dm   G    C  2/4 | C |
  På den fyrste dag jol, då fekk eg av mitt viv,
4/4   C F  C/G G* C  
  ein dompap i  ei grån.

Vers 2:
      C     Am   Dm   G    C 
  På den andre dag jol, då fekk eg av mitt viv,
  G           C F  C/G G* C  
  to mistelteinar og ein dompap i  ei grån.

Vers 3:
      C     Am   Dm   G    C
  På den tredje dag jol, då fekk eg av mitt viv,
3/4 G      4/4 G           C F  C/G G* C  
  Tri verpehøner, to mistelteinar og ein dompap i  ei grån.

Vers 4:
      C     Am   Dm   G    C
  På den fjorde dag jol, då fekk eg av mitt viv,
3/4 G              4/4 G           C F  C/G G*   
  Fire grisar små, tre verpehøner, to mistelteinar og ein dompap i  ei grån.

Mellomspill: NB! Siste C i vers 4 spilles ikke, det går rett i mellomspill.
3/4 | C | F | 4/4 | D G | 2/4 | G | 4/4 | C F C/G G*| C |

Vers 5:
      C     Am   Dm   G    C
  På den femte dag jol, då fekk eg av mitt viv,
  C  D  G
  Fem høge ljos.
3/4 C        F   4/4 D      G     C F  C/G G* C    
  Fire grisar små, tre høner, mistelteinar to og ein dompap i  ei grån.

Mellomspill:
  | C F C/G G* | C |

Vers 6:
      D     Bm   Em   A    D
  På den sjette dag jol, då fekk eg av mitt viv,
3/4 A          
  Seks kannur drikke, 
4/4 D  E 3/4 A
  fem høge ljos.
  D        G   4/4 E      A     D G  D/A A D  
  Fire grisar små, tre høner, mistelteinar to og ein dompap i  ei grån.

Vers 7:
      D    Bm    Em   A    D
  På den sjuande dagen, då fekk eg av mitt viv,
3/4 A                  
  Sju slag med kakur, seks kannur drikke, 
4/4 D  E 3/4 A
  fem høge ljos.
  D        G   4/4 E      A     D G  D/A A D  
  Fire grisar små, tre høner, mistelteinar to og ein dompap i  ei grån.

Vers 8:
      D    Bm    Em   A    D
  På den åttande dagen, då fekk eg av mitt viv,
3/4 A                           
  Åtte spilesveinar, sju slag med kakur, seks kannur drikke, 
4/4 D  E 3/4 A
  fem høge ljos.
  D        G   4/4 E      A     D G  D/A A   
  Fire grisar små, tre høner, mistelteinar to og ein dompap i  ei grån.

Mellomspill: NB! Siste D i vers 8 spilles ikke, det går rett i mellomspill.
3/4 | D | G | 4/4 | E A | 2/4 | A | 4/4 | D G D/A D | D |  

Vers 9:
      D 
  På den niande dagen, då fekk eg av mitt viv,
3/4 D                           
  Ni par i dans, åtte spilesveinar, sju slag med kakur, seks kannur drikke, 
4/4 D  3/4 D
  fem høge ljos.
  D            4/4 D           D G  D/A A D  
  Fire grisar små, tre høner, mistelteinar to og ein dompap i  ei grån.

Vers 10:
      D   Bm    Em   A    D
  På den tiande dagen, då fekk eg av mitt viv,
3/4 A
  Ti høge stolar, ni par i dans, åtte spilesveinar, sju slag med kakur,
      
  seks kannur drikke, 
4/4 D  E 3/4 A
  fem høge ljos.
  D        G   4/4 E      A     D G  D/A A D   
  Fire grisar små, tre høner, mistelteinar to og ein dompap i  ei grån.

Vers 11:
      D    Bm    Em   A    D
  På den ellevte dagen, då fekk eg av mitt viv,
3/4 A  
  Elleve duka bord, ti høge stolar, ni par i dans, åtte spilesveinar,
  
  sju slag med kakur, seks kannur drikke, 
4/4 D  E 3/4 A  
  fem høge ljos.
  D        G   4/4 E      A     D G  D/A A    
  Fire grisar små, tre høner, mistelteinar to og ein dompap i  ei grån.

Mellomspill: NB! Siste D i vers 11 spilles ikke, det går rett i mellomspill.
3/4 | D | G | 4/4 | E A | 2/4 | A | 4/4 | D G D/A D | D | 

Vers 12:
      D     Bm   Em   A    D  <-- Hele denne linjen spilles sakte
  På den tolvte dag jol, då fekk eg av mitt viv,
3/4 A                                <-- normalt tempo
  Tolv pynta rom, elleve duka bord, ti høge stolar, ni par i dans, 

  åtte spilesveinar, sju slag med kakur, seks kannur drikke, 
4/4 D  E 3/4 A   <-- denne linja gradvis saktere/ritardando
  fem høge ljos.                   
  D        G   4/4 E      A    (D G  D/A A (D))  
  Fire grisar små, tri høner, mistelteinar to og ein dompap i  ei grån.

(D G  D/A A (D)) gradvis saktere/ritardando
(D): Slå av på 1ern på denne akkorden.


#--------------------------------------NB!-----------------------------------------#
Denne filen er forfatterens eget arbeid og representerer han/huns tolkning av sangen

Andre versjoner:

Kommentarer:

Dette feltet skal ikke fylles ut:
Lagre i egne samlinger
Vurderinger