Tolv dagar i jola

av H8ggern 06/11-2016
Aasmund Nordstoga og Odd Nordstoga - Tolv dagar i jola.
Tekst: Aasmund Nordstoga.
Melodi: Frederic Austin basert på tradisjonell folketone.
Toneart: C-dur modelerer til D-dur.
Taktart: 2/4, 3/4 og 4/4

Sangen er plukket fra opptreden gjort på kvelden før kvelden på NRK1. Brukt dette
youtubeklippet: https://www.youtube.com/watch?v=fo6UY_Zzk_w

Sangen er skrevet ned med akkorder over der det skal skiftes. Siden det skiftes taktart
underveis i sangen skriver jeg opp taktartskifte før akkorden med ny taktart.

I takten | C F C/G G* | (dompap i ei grån) Så bør F og G* spilles hvor pekefinger barrer
de 2 lyseste strengene og man bruker tommel til å barre den mørkeste strengen. Dette
gjelder kun de første 5 versene av sangen.

NB! Husk å se på grepene. De er juster etter slik de er ment å spilles.

Intro:
3/4 | C | F | 4/4 | D G | 2/4 | G | 4/4 | C F C/G G* | C |

Vers 1:
      C     Am   Dm   G    C  2/4 | C |
  På den fyrste dag jol, då fekk eg av mitt viv,
4/4   C F  C/G G* C
  ein dompap i  ei grån.

Vers 2:
  På den [C]andre dag [Am]jol, då [Dm]fekk eg [G]av mitt [C]viv,
  [G]to mistelteinar og ein [C]dom[F]pap [C/G]i  [G]ei [C]grån.

Vers 3:
  På den [C]tredje dag [Am]jol, då [Dm]fekk eg [G]av mitt [C]viv,
3/4 G      4/4 G           C F  C/G G* C
  Tri verpehøner, to mistelteinar og ein dompap i  ei grån.

Vers 4:
  På den [C]fjorde dag [Am]jol, då [Dm]fekk eg [G]av mitt [C]viv,
3/4 G              4/4 G           C F  C/G G*
  Fire grisar små, tre verpehøner, to mistelteinar og ein dompap i  ei grån.

Mellomspill: NB! Siste C i vers 4 spilles ikke, det går rett i mellomspill.
3/4 | C | F | 4/4 | D G | 2/4 | G | 4/4 | C F C/G G*| C |

Vers 5:
  På den [C]femte dag [Am]jol, då [Dm]fekk eg [G]av mitt [C]viv,
  [C]Fem [D]høge [G]ljos.
3/4 C        F   4/4 D      G     C F  C/G G* C
  Fire grisar små, tre høner, mistelteinar to og ein dompap i  ei grån.

Mellomspill:
[C] [F] [C/G] [G] [C]

Vers 6:
  På den [D]sjette dag [Bm]jol, då [Em]fekk eg [A]av mitt [D]viv,
3/4 A
  Seks kannur drikke,
4/4 D  E 3/4 A
  fem høge ljos.
  D        G   4/4 E      A     D G  D/A A D
  Fire grisar små, tre høner, mistelteinar to og ein dompap i  ei grån.

Vers 7:
  På den [D]sjuande [Bm]dagen, då [Em]fekk eg [A]av mitt [D]viv,
3/4 A
  Sju slag med kakur, seks kannur drikke,
4/4 D  E 3/4 A
  fem høge ljos.
  D        G   4/4 E      A     D G  D/A A D
  Fire grisar små, tre høner, mistelteinar to og ein dompap i  ei grån.

Vers 8:
  På den [D]åttande [Bm]dagen, då [Em]fekk eg [A]av mitt [D]viv,
3/4 A
  Åtte spilesveinar, sju slag med kakur, seks kannur drikke,
4/4 D  E 3/4 A
  fem høge ljos.
  D        G   4/4 E      A     D G  D/A A
  Fire grisar små, tre høner, mistelteinar to og ein dompap i  ei grån.

Mellomspill: NB! Siste D i vers 8 spilles ikke, det går rett i mellomspill.
3/4 | D | G | 4/4 | E A | 2/4 | A | 4/4 | D G D/A D | D |

Vers 9:
  På den [D]niande dagen, då fekk eg av mitt viv,
3/4 D
  Ni par i dans, åtte spilesveinar, sju slag med kakur, seks kannur drikke,
4/4 D  3/4 D
  fem høge ljos.
  D            4/4 D           D G  D/A A D
  Fire grisar små, tre høner, mistelteinar to og ein dompap i  ei grån.

Vers 10:
  På den [D]tiande [Bm]dagen, då [Em]fekk eg [A]av mitt [D]viv,
3/4 A
  Ti høge stolar, ni par i dans, åtte spilesveinar, sju slag med kakur,

  seks kannur drikke,
4/4 D  E 3/4 A
  fem høge ljos.
  D        G   4/4 E      A     D G  D/A A D
  Fire grisar små, tre høner, mistelteinar to og ein dompap i  ei grån.

Vers 11:
  På den [D]ellevte [Bm]dagen, då [Em]fekk eg [A]av mitt [D]viv,
3/4 A
  Elleve duka bord, ti høge stolar, ni par i dans, åtte spilesveinar,

  sju slag med kakur, seks kannur drikke,
4/4 D  E 3/4 A
  fem høge ljos.
  D        G   4/4 E      A     D G  D/A A
  Fire grisar små, tre høner, mistelteinar to og ein dompap i  ei grån.

Mellomspill: NB! Siste D i vers 11 spilles ikke, det går rett i mellomspill.
3/4 | D | G | 4/4 | E A | 2/4 | A | 4/4 | D G D/A D | D |

Vers 12:
      D     Bm   Em   A    D  <-- Hele denne linjen spilles sakte
  På den tolvte dag jol, då fekk eg av mitt viv,
3/4 A                                <-- normalt tempo
  Tolv pynta rom, elleve duka bord, ti høge stolar, ni par i dans,

  åtte spilesveinar, sju slag med kakur, seks kannur drikke,
4/4 D  E 3/4 A   <-- denne linja gradvis saktere/ritardando
  fem høge ljos.
  D        G   4/4 E      A    (D G  D/A A (D))
  Fire grisar små, tri høner, mistelteinar to og ein dompap i  ei grån.

(D G  D/A A (D)) gradvis saktere/ritardando
(D): Slå av på 1ern på denne akkorden.


#--------------------------------------NB!-----------------------------------------#
Denne filen er forfatterens eget arbeid og representerer han/huns tolkning av sangen

Andre versjoner:

Kommentarer:

Dette feltet skal ikke fylles ut:
Lagre i egne samlinger
Vurderinger