I Aurdal i Valdres

av JaddVe 24/04-2017
D            A                          D        
I Aurdal i Valdres der kom jeg til verden og lykkelig var jeg til jeg kom på ferden,
            G           D            A     D
da ble det kun sorg og bekymring for meg, og snart jeg befant meg på villfaren vei.

D            A                      D 
Kun ni år jeg var da jeg ut måtte drage og søke mitt brød og et husly oppdage,
            G         D           A     D
de viste meg fra seg på mangen et sted, og hadde de visst hva jeg sørget og led.

D             A                        D            
Jeg kom kun til verden for fattig at blive, det vil jeg for alle på jorden nedskrive,
              G       D       A    D       
og ondt har vi hatt det fra vi var små for ute på veiene måtte vi gå.

D            A                             D
Min moder hun var av de bedre mennes piker, og vakker hun var og hun er holdt stor smiger,
              G         D           A     D
men falskhet på jorden som slangen seg snor, thi hun ble bedragen i elskovens flor.

D            A                       D 
I verden jeg vandrer nu alltid så ene jeg har en sykdom så jeg ei kan tjene,
             G         D           A     D   
og derfor jeg vandrer og søker mitt brød og det må jeg gjøre til jeg segner død.

D               A                           D 
Blant Gudbrandsdalsklipper jeg har nu mitt hjemsted, hvor høyderne ut over dalen seg hvelver,
            G        D            A    D
og elven seg skummer og fossene går, og her har jeg vært på det femtende år.

D            A                            D 
Jeg går her i verden til ingen manns nytte, men vandrer omkring i fra gårder til hytte
           G          D           A     D 
thi den som i verden uskyldig han går han kaster bort sorgen og kronen han får.

D           A                          D 
Jeg haver omvandret i bygder og byer, men jeg var beskyttet av Han som oss styrer,
              G         D           A     D
og Han har meg fulgt båd på sjø og på land og følge Han vil til jeg havner hos Han.

D           A                          D 
Jeg har nok prøver på sjøen at være og der var der venner som jeg holdt så kjære,
            G         D        A      D 
og aldrigen glemmer jeg livet om bord før jeg i min kiste nedsenkes i jord.

D             A                           D 
Mitt navn vil jeg skrive, Marie jeg heter og snart har jeg været på alle Norges steder,
            G        D          A     D
men alltid omvandret i uro og sorg, men jeg skal få hvile i himmelens borg.

Kommentarer:

Dette feltet skal ikke fylles ut:
Lagre i egne samlinger
Vurderinger