Folkefrelsar til oss kom

av davidkvi 06/06-2017
Fm    Cm   Ab Eb Fm Cm F
Folke frelsar til oss kom.

Fm      Bm    Eb Cm  Fm
fødd av møy i armodsdom

   Eb Ab Ab Db Bm Fm C Fm
heile verdi undrast på

F Bm Cm Ab Eb Fm Cm F
kvi du sålei koma må

Andre versjoner:

Kommentarer:

Dette feltet skal ikke fylles ut:
Lagre i egne samlinger
Vurderinger