Folkefrelsar til oss kom

av davidkvi 06/06-2017
[Fm]Folke [Cm]frels[Ab]ar [Eb]til[Fm] os[Cm]s k[F]om.

[Fm]fødd av [Bm]møy i [Eb]arm[Cm]odsd[Fm]om

hei[Eb]le [Ab]ver[Ab]di [Db]und[Bm]ras[Fm]t p[C]å[Fm]

[F]kv[Bm]i d[Cm]u s[Ab]åle[Eb]i k[Fm]oma[Cm] må[F]

Andre versjoner:

Kommentarer:

Dette feltet skal ikke fylles ut:
Lagre i egne samlinger
Vurderinger