D    C      G
Blei purra ut klokko sju, rett på med uljekle
Ut på dekk, skuto ska lastast før sola går ne
Kjempa på og sloss, mot kuling og snø
Samma ka so skjer, so ska bruket i sjø

Mellomspel (D – C - G) x2

Me jobba og herja, da går slag i slag
Her e da fan ikkje snakk om noke 8 timars dag
Sleit av ein wire, flaks da ikkje gjekk liv
Spleisa den i hop, klar for neste hiv

     D       C     G     D
For eg e stolt fiskar, vaks opp i kuling frå nord
D       C    G   D
Stolt fiskar, fiska i hav og fjord
    G           A
Eg blei laga langt te havs og født i eit naust
G           A
Før eg kunne gå hadde eg heve laust
     C      G
For eg e stolt fiskar

Mellomspel (D – C - G) x2

Mannen i månen set på himmelen og ser
At båten e lasta, gjengen skåla og ler
Rett opp på land for å finna ein ny venn
For i måro går me rett til havs igjen

Stolt fiskar …

(Gardsbruk – 2016 - www.gardsbrukband.no)

Kommentarer:

Dette feltet skal ikke fylles ut:
Lagre i egne samlinger
Vurderinger