Blei [D]purra ut [C]klokko sju, [G]rett på med uljekle
Ut på dekk, skuto ska lastast før sola går ne
Kjempa på og sloss, mot kuling og snø
Samma ka so skjer, so ska bruket i sjø

Mellomspel (D – C - G) x2

Me jobba og herja, da går slag i slag
Her e da fan ikkje snakk om noke 8 timars dag
Sleit av ein wire, flaks da ikkje gjekk liv
Spleisa den i hop, klar for neste hiv

For eg e [D]stolt fiskar, [C]vaks opp i [G]kuling frå [D]nord
[D]Stolt fiskar, [C]fiska i [G]hav og [D]fjord
Eg blei [G]laga langt te havs og [A]født i eit naust
[G]Før eg kunne gå hadde [A]eg heve laust
For eg e [C]stolt fiskar[G]

Mellomspel (D – C - G) x2

Mannen i månen set på himmelen og ser
At båten e lasta, gjengen skåla og ler
Rett opp på land for å finna ein ny venn
For i måro går me rett til havs igjen

Stolt fiskar …

(Gardsbruk – 2016 - www.gardsbrukband.no)

Kommentarer:

Dette feltet skal ikke fylles ut:
Lagre i egne samlinger
Vurderinger