| G | 			Intro

| Cmaj7 |		Tema 1
| Am | 
| Dm | 
| G | 

| Cmaj7 |		Tema 2
| Bb | 
| A | 
| Fm | G |

Repetere Tema 1		Tema 1

| Cmaj7 | 		Tema 3
| Bb | 
| A#dim | 
| A |

| Dm |			Tema 4
| E |
| Am |
| Dm | Fm |

| C |			Tema 5
| Am |
| Dm | Fm |
| G |

Repetere Tema 1		Tema 1

Kommentarer:

Dette feltet skal ikke fylles ut:
Lagre i egne samlinger
Vurderinger