| G | 			Intro

| Cmaj7 |		Tema 1
| Am |
| Dm |
| G |

| Cmaj7 |		Tema 2
| Bb |
| A |
[Fm] [G]

Repetere Tema 1		Tema 1

| Cmaj7 | 		Tema 3
| Bb |
| A#dim |
| A |

| Dm |			Tema 4
| E |
| Am |
[Dm] [Fm]

| C |			Tema 5
| Am |
| [Dm]G |[Fm]

Repetere Tema 1		Tema 1

Kommentarer:

Dette feltet skal ikke fylles ut:
Lagre i egne samlinger
Vurderinger