Gudbrands gode gamle dal

av Loringen 17/11-2018
D A E Esus4 E Esus4 E Esus4 E Esus4  

E     A    E   A      D     A E
E6'n e lang og strak, og Mjøsa ligg å bade i måneskinn
           A    E    A   D  A   E
È sitt bak rattet og held meg vak, med minne som strømme på
 B      E    A        E   A      G#m     B
È ser for meg Laugen, è ser for meg fjella, è ser for me folk è itte ha sett på mange år
  E      A    E              C#m          B
È lengte meg sjuk mens è trø litt hardt på gassen, og snart ska è atter møte deg


E      D   A  E  D  A
  Gudbrands gode gamle dal
C#m       B      A  B
Suddeli suddelidei, suddeli då - å
E      D   A  E  D  A
  Gudbrands gode gamle dal
C#m       B      A  B
Suddeli suddelidei, suddeli då - å


Reiste vekk da è va ung, ha lyst te å sjå meg om e ver'n
Men det skull berre vera for e stond, men åra døm gjekk og dal'n vart fjern
Men så gjekk det skeis med ho è bodd e hop med, og tankein døm vandras opp gjennom en dal
Ved Fåvang rødme fjelLa e tidle mårråsol, og snar e è der è eingong kom frå


E      D   A  E  D  A
  Gudbrands gode gamle dal
C#m       B      A  B
Suddeli suddelidei, suddeli då - å
E      D   A  E  D  A
  Gudbrands gode gamle dal
C#m       B      A  B
Suddeli suddelidei, suddeli då - å


E A E  E D A

E   B E A E A G#m B  E A E  C#m  B  E


Dal, du va så trygg og god, du e som e mor for meg
Nå ser è Baukholshaugen stig fram, og ønskje meg velkomè hemmat
En ny dag står og vente på at folk ska vakne, og è ha rest langt, og snart e reisa slutt
È stoppe bil'n og trø ut e doggvått gras og tek deg inn med kropp og sjel

Kommentarer:

Dette feltet skal ikke fylles ut:
Lagre i egne samlinger
Vurderinger