Gudbrands gode gamle dal

av Loringen 17/11-2018
[D] [A] [E] [Esus4] [E] [Esus4] [E] [Esus4] [E] [Esus4]

[E]E6'n e lan[A]g og str[E]ak, og [A]Mjøsa ligg å [D]bade i mån[A]esk[E]inn
È sitt bak rattet og [A]held meg [E]vak, med [A]minne [D]som s[A]trømme [E]på
È [B]ser for meg L[E]augen, è [A]ser for meg fjel[E]la, è [A]ser for me fo[G#m]lk è itte ha [B]sett på mange år
È l[E]engte meg sju[A]k mens è [E]trø litt hardt på gassen, og [C#m]snart ska è atter møte [B]deg


[E]   Gudbrands [D]gode g[A]amle [E]dal[D][A]
[C#m]Suddeli suddelid[B]ei, suddeli [A]då - [B]å
[E]   Gudbrands [D]gode g[A]amle [E]dal[D][A]
[C#m]Suddeli suddelid[B]ei, suddeli [A]då - [B]å


Reiste vekk da è va ung, ha lyst te å sjå meg om e ver'n
Men det skull berre vera for e stond, men åra døm gjekk og dal'n vart fjern
Men så gjekk det skeis med ho è bodd e hop med, og tankein døm vandras opp gjennom en dal
Ved Fåvang rødme fjelLa e tidle mårråsol, og snar e è der è eingong kom frå


[E]   Gudbrands [D]gode g[A]amle [E]dal[D][A]
[C#m]Suddeli suddelid[B]ei, suddeli [A]då - [B]å
[E]   Gudbrands [D]gode g[A]amle [E]dal[D][A]
[C#m]Suddeli suddelid[B]ei, suddeli [A]då - [B]å


[E] [A] [E] [E] [D] [A]

[E] [B] [E] [A] [E] [A] [G#m] [B] [E] [A] [E] [C#m] [B] [E]


Dal, du va så trygg og god, du e som e mor for meg
Nå ser è Baukholshaugen stig fram, og ønskje meg velkomè hemmat
En ny dag står og vente på at folk ska vakne, og è ha rest langt, og snart e reisa slutt
È stoppe bil'n og trø ut e doggvått gras og tek deg inn med kropp og sjel

Kommentarer:

Dette feltet skal ikke fylles ut:
Lagre i egne samlinger
Vurderinger