Deilig er jorden

av Straumannen 19/12-2018
Sang: Deilig er jorden
Tekst: Bernhard Severin Ingemann


Gsus4  C/B   Csus2/G
|-----| |-----| |-----|
|--1--| |--1--| |--1--|
|--0--| |--0--| |--0--|
|--0--| |--2--| |--0--|
|--2--| |--2--| |--3--|
|--3--| |-----| |--3--|

C Am   Dm G7 C
Deilig er jo-orden
C  C/B   Am   Dm/F G5 C
prektig   er Guds hi---immel
C   F C/E Dm7 C  Dm C  G
skjønn er sje--le--nes pilgrimsgang
C  F   Gsus4 A7 Dm Dm7 G7   Dm7 Gsus4  C
Gjennom de fa-----a-gre ri---ker på jo---o------rden
C/B   Am   Dm C/G Csus2/G C
går   vi til paradis med   sang.

C Am    Dm G7 C
Tider skal ko--o-mme
C C/B Am   Dm/F G5 C
tider skal hen-ru---ll--e
C   F  C/E  Dm7 C  Dm  C  G
slekt skal føl-ge-----e-- slekters gang
C F    Gsus4 A7 Dm Dm7 G7   Dm7 Gsus4 C
Aldri for-stu----mm-er to---nen fra hi--m'l---en
C/B Am   Dm  C/G Csus2/G C
i  sjelens glade pil-grims---sang

C Am Dm G7
Englene sang den
C C/B   Am Dm/F G5 C
først for markens hyrder
C F C/E Dm7 C Dm C G
skjønt fra sjel til sjel det lød
C F Gsus4 A7 Dm Dm7 G7 Dm7 Gsus4 C
Fred over jorden menneske, fryd deg
C/B   Am Dm C/G Csus2/G C
Oss er en evig frelser født

Andre versjoner:

Kommentarer:

Dette feltet skal ikke fylles ut:
Lagre i egne samlinger
Vurderinger