Likholmen Blues

av KimBa 28/11-2019
Capo på band 9.

C - Em - F - G  

C - Em - F - G 

Am - Am/G - E - F 

Dm - G - C

Kommentarer:

Dette feltet skal ikke fylles ut:
Lagre i egne samlinger
Vurderinger