"Ho Ho Ho" Sa Nissen

av Knitter 30/11-2019
[Forsp] [A] [H] [D] [E] [A] [H] [Hm] [D] [E] [A]

1.   Æ m[A]eint det va' han onkel, men han p[H]appa han sa nei.
    Han [Hm]onkel han e' h[D]øgar, og så [E]e'n itj foillt så brei.
    Så n[A]år vi vil ha pakke da s[H]ei vi'tj meir om det.
    For [Hm]aill e' glad på j[D]ul'kveld'n, og de v[E]oksne vil ha fr[A]ed.
    Men, ka v[D]a det no med stemmen, som [A/C#]fekk mæ te å tvil.
    På at den h[H]erre nissen her hadd kjørt r[E]ein i mange mil.

Ref.  "H[A]o Ho Ho" sa nissen, og sn[H]ubla inn i gangen.
    Vart b[D]erga av en stumtjener, og d[E]er sto han og slang.
    "H[A]o Ho Ho" sa nissen, han vart r[H]edda av ho mamma.
    Ho m[Hm]eint at han va sl[D]iten, for at p[E]akkan va' for m[A]ang.

2.   Æ f[A]ekk puslespæll med dyr, ho s[H]øster fekk to bamsa.
    Han [Hm]pappa sa at v[D]i mått takk, mens ho m[E]amma va' forfjamsa.
    Men n[A]o mått nissen videre, så dem hj[H]alp'en ut på trappa.
    Mens dem l[Hm]øfta litt på skj[D]egget, og r[E]etta litt på k[A]appa.
    Og, ka v[D]a det no med ganglaget, som [A/C#]fekk mæ te' å mein.
    At den h[H]erre nissen her itj burd f[E]ærdes etter vei'n.

Ref.  "H[A]o Ho Ho" sa nissen, og sn[H]ubla inn i gangen.
    Vart b[D]erga av en stumtjener, og d[E]er sto han og slang.
    "H[A]o Ho Ho" sa nissen, han vart r[H]edda av ho mamma.
    Ho m[Hm]eint at han va sl[D]iten, for at p[E]akkan va' for m[A]ang.

    A -/G# F#m -/E     D   E   A
Bridge     "Er det noen snille barn her?"
    A -/G# F#m -/E  D E A
    Sa den gam - le nisse-far.
          A  -/G#  F#m  -/E      D E   A
    "Æ lure på, kanskje mora di har løst på ein liten klæm?"
    A -/G# F#m -/E  D E  A
    Men da ryk - ka pappa fræm.

Ref.  "H[A]o Ho Ho" sa nissen, og sn[H]ubla inn i gangen.
    Vart b[D]erga av en stumtjener, og d[E]er sto han og slang.
    "H[A]o Ho Ho" sa nissen, han vart r[H]edda av ho mamma.
    Ho m[Hm]eint at han va sl[D]iten, for at p[E]akkan va' for m[A]ang.


[Avsl] [A] [H] [D] [E] [A] [H] [Hm] [D] [E] [A]
[A] [H] [D] [E] [A] [H] [Hm] [D] [E] [A]

Kommentarer:

Dette feltet skal ikke fylles ut:
Lagre i egne samlinger
Vurderinger