Men Du Va Itj Faren Hans

av Knitter 30/11-2019
      D           F#m
1.   Du leita etter ly, og et sted å koinna bo.
      G               Em       A
    Det va itj lett å finn, sjøl om det bærre va dåkk to.
    D         F#m
    Du va tømmermann, Maria var med barn.
    G                Em     A
    Natta va klar og kald, og alt du fann va en stall.
    G              D
    Der ble guten født i stjerneglans.
        G        A   D  Hm
    Men det va itj du som va faren hans.
      G        A   D
    Det va itj du som va faren hans.

     D          F#m
2.   I Nasaret dreiv du med høvel og med sag.
       G          Em        A
    Og du ønska at gut'n villa arbeid der kvar dag.
      D          F#m
    Da skulla du lær han, det faren din lærd dæ.
        G             Em       A
    Men han villa itj det, for han har fått klar beskjed.
      G             D
    Fra engla som stod i stjerneglans.
        G        A   D  Hm
    For det va itj du som va faren hans.
      G        A   D
    Det va itj du som va faren hans.

      D         F#m
3.   Du hørd at han dro, omkring fra sted til sted.
      G       Em       A
    Og tolv kamerata, hadd'n alltid med.
      D          F#m
    Du hørd ka han gjord, om vatn som vart te vin.
    G              Em       A
    Tenkt på hans visjon, der du sto i flis og spon.
     G             D
    Og arbeidd heile da'n uten stans.
        G        A   D  Hm
    Men det va itj du som va faren hans.
      G        A   D
    Det va itj du som va faren hans.

      D            F#m
4.   Han sa at han va Kongen, som skulla sett all fri.
         G           Em      A
    Men vart dømt av sine egne i en romersk koloni.
    D           F#m
    Du va tømmermann, og Maria ho va mor.
        G          Em        A
    Men en dag stod ho der, et sted ho itj villa vær.
       G             D
    På et kors hang Sønnen med tornekrans.
        G        A   D
    Men det va itj du som va faren hans.

       G             D
Avsl. På et kors hang Sønnen med tornekrans.
        G        A   D  Hm
    Men det va itj du som va faren hans.
         G        A   D
    Nei, det va itj du som va faren hans.

Kommentarer:

Dette feltet skal ikke fylles ut:
Lagre i egne samlinger
Vurderinger