Norn-Sømn-Sjur

av Knitter 30/11-2019
[Forsp] [C]

1.   Vi har s[C]ursild og sylte, r[F]ibberull og f[C]enalår.
    P[F]ostei og [C]ansjos, sp[D]ekepøls og m[G]år.
    Og så [C]ordne vi med langbord med j[F]uleduk og l[C]ys.
    Og så f[F]yre vi i p[C]eisen så [G]ingen sett å fr[C]ys.
    Når vi har [Am]eti så gæli [F]at vi nesten spr[G]ekk.
    Og'n far e s[Am]urrat i haue av [D]alt for my å dr[G]ekk Da blir det:

[F] [C] [G]
Ref.  Norn-sømn-sjur, Norn-sømn-sjur, i huset heim hos oss.
    [Am]Mor og far må kvil sæ litt, mens vi [D]ungan driv å sl[G]åss.
[F] [C] [G]
    Norn-sømn-sjur, Norn-sømn-sjur, i huset der æ bor.
    [F]E vi snill og [C]ordentlig, da blir p[G]akkan ekstra st[C]or.

2.   Og m[C]at må vi ha både t[F]itt og [C]ofte.
    Vi har m[F]at over [C]alt, i fra kj[D]ellar'n og te l[G]oftet.
    Og så bl[C]ir vi så tørst, av [F]alt det s[C]alte.
    At det e k[F]ø på d[C]o, og [G]all går rundt og vr[C]alte.
    Når vi har gj[Am]ort oss ferdig og [F]all e god og bl[G]i.
    Da s[Am]jer vi det på'n pappa at n[D]o e det t[G]id for:

[F] [C] [G]
Ref.  Norn-sømn-sjur, Norn-sømn-sjur, i huset heim hos oss.
    [Am]Mor og far må kvil sæ litt, mens vi [D]ungan driv å sl[G]åss.
[F] [C] [G]
    Norn-sømn-sjur, Norn-sømn-sjur, i huset der æ bor.
    [F]E vi snill og [C]ordentlig, da blir p[G]akkan ekstra st[C]or.

Kommentarer:

Dette feltet skal ikke fylles ut:
Lagre i egne samlinger
Vurderinger