Glade jul

av hps 14/12-2019
# Her er en liste over de mest avanserte grepene som er brukt:
# Csus+6 = C G Hb
# C+sus+4 = C Gb Ab (Aug med sus sharp 4)
# C+sus2 = C D Ab (Aug med sus 2)
#
# Du hører når du spiller hvor grepene nøyaktig hører hjemme på hver linje.
#

Glade Jul
M:Franz Gruber T:Bernhard Severin Ingemann

[Vers]
C F/C C C/G C F/C C C/G
Glade jul, hellige jul!
Gsus+6 H+sus+4 A+sus2 H+sus+4 C C/G
Engler daler ned i skjul
F   F/C H+sus+4 F/C C C/G
Hit de flyver med paradis grønt,
F    F/C H+sus+4 F/C C C/G
hvor de ser hva for Gud er skjønt
Gsus+6  H+sus+4   C  C/G
Lønnlig i blant oss de går,
C     G      C
Lønnlig i blant oss de går

[Vers]
C F/C C C/G C F/C C C/G
Jule fryd, evig fryd,
Gsus+6 H+sus+4 A+sus2 H+sus+4 C C/G
Hellig sang med himmelsk lyd!
F   F/C H+sus+4 F/C C C/G
Det er engler som hyrdene så,
F    F/C H+sus+4 F/C C C/G
dengang Herren i krybben lå
Gsus+6  H+sus+4 C C/G
Evig er englenes sang
C    G    C
Evig er englenes sang

[Vers]
C F/C C C/G  C F/C C C/G
Fred på jord, fryd på jord,
Gsus+6 H+sus+4 A+sus2 H+sus+4 C C/G
Jesusbarnet i blant oss bor
F   F/C H+sus+4 F/C C  C/G
Engler synger om barnet så smukt,
F    F/C H+sus+4 F/C C C/G
han har himmelriks dør opplukt
Gsus+6  H+sus+4 C C/G
Salig er englenes sang
C    G    C
Salig er englenes sang

[Vers]
C F/C C C/G C F/C C C/G
Salig fred, himmelsk fred,
Gsus+6 H+sus+4 A+sus2 H+sus+4 C C/G
toner jule natt her ned
F   F/C H+sus+4 F/C C  C/G
Engler bringer til store og små
F   F/C H+sus+4 F/C C C/G
bud om ham som i krybben lå
Gsus+6    H+sus+4 C  C/G
Fryd deg hver sjel han har frelst!
C       G      C
Fryd deg hver sjel han har frelst!

Andre versjoner:

Kommentarer:

Dette feltet skal ikke fylles ut:
Lagre i egne samlinger
Vurderinger