The One You Are

av AnimalChiko 10/04-2020
The One You Are - Morten Harket

Dette er en sang fra Mortens soloalbum "Letter From Egypt" fra 2008. Den er skrevet av 
Morten og Ole Sverre Olsen. Det er en del "fills" som blir spilt gjennom enkelte parti 
av sangen. Hører du gjennom låta vil høre at det spilles noen noter ("fills") rett etter 
grepene "Cm" og "Eb". Dette skjer i grunnen gjennom hele sangen for utenom "Bridgen". 

Jeg har skrevet ned en tablatur her slik at du kan se hvordan disse "fills" kan spilles:

  Cm    Ab  Eb
e|---3-------4-----6---------|
b|---4-------4-----8---------|
g|---5-------5-----8---------| (Dette repeteres om igjen og om igjen)
d|---5---0---6-----8----0----|
a|---3-------6-----6---------|
E|-----------4---------------|

Igjen, hør nøye gjennom låta for å få riktig timing på skiftinga mellom grepene og hvordan
disse "fills" skal spilles. Vær så snill å ta kontakt med meg dersom du skulle lure på noe!


Grep involvert:

 Cm     Ab    Eb    Bb
e|-3-|  e|-4-|  e|-6-|  e|-6-|
b|-4-|  b|-4-|  b|-8-|  b|-6-|
g|-5-|  g|-5-|  g|-8-|  g|-7-|
d|-5-|  d|-6-|  d|-8-|  d|-8-|
a|-3-|  a|-6-|  a|-6-|  a|-8-|
E|---|  E|-4-|  E|---|  E|-6-|


[Intro]:
Cm Ab Eb
Cm Ab Eb
Cm Ab Eb
Cm Ab Eb


[Vers 1]:
     Cm         Ab  Eb
When the night comes falling from above
     Cm         Ab   Eb
When the night comes rising from below
      Cm        Ab    Eb
And you're looking for some place to go
     Cm           Ab   Eb
When you come to the people you used to know


[Mellomspill]:
Cm Ab Eb
Cm Ab Eb


[Vers 2]:
     Cm       Ab   Eb
Still you wake up to the morning sun
     Cm       Ab   Eb
An you're looking back on all the fun
     Cm
When you think you've lost
      Ab    Eb
Though you may have won
      Cm
When you've got to slow down 'cause
      Ab   Eb
There's no time to run


[Refreng]:
  Cm    Ab Eb
Go easy now
Cm   Ab Eb
easy now


[Mellomspill]:
Cm Ab Eb
Cm Ab Eb


[Bridge]:
          Ab  Bb
When you look around
      Eb      Ab
And you've come too far
       Bb
You're just a moment away
     Eb     Ab
From the one you are
       Cm     Ab Eb
You're just a moment away


[Mellomspill]:
Cm Ab Eb


[Refreng]:
  Cm    Ab Eb
Go easy now


[Vers 3]:
     Cm       Ab   Eb
Still you wake up to the morning sun
      Cm       Ab   Eb
And you're looking back on all the fun
     Cm
When you think you've lost
      Ab    Eb
Though you may have won
      Cm
When you've got to slow down 'cause
      Ab   Eb
There's no time to run


[Mellomspill]:
Cm Ab Eb


[Refreng]:
Cm    Ab Eb
Easy now
  Cm    Ab Eb
Go easy now
   Cm    Ab Eb
Mmhm, easy now


[Outro]:
     Cm         Ab  Eb
When the night comes falling from above
     Cm       Ab N.C.   Eb
When the night comes rising from below


Cm Ab Eb

Kommentarer:

Dette feltet skal ikke fylles ut:
Lagre i egne samlinger
Vurderinger