The One You Are

av AnimalChiko 10/04-2020
The One You Are - Morten Harket

Dette er en sang fra Mortens soloalbum "Letter From Egypt" fra 2008. Den er skrevet av
Morten og Ole Sverre Olsen. Det er en del "fills" som blir spilt gjennom enkelte parti
av sangen. Hører du gjennom låta vil høre at det spilles noen noter ("fills") rett etter
grepene "Cm" og "Eb". Dette skjer i grunnen gjennom hele sangen for utenom "Bridgen".

Jeg har skrevet ned en tablatur her slik at du kan se hvordan disse "fills" kan spilles:

[Cm] [Ab] [Eb]
e|---3-------4-----6---------|
b|---4-------4-----8---------|
g|---5-------5-----8---------| (Dette repeteres om igjen og om igjen)
d|---5---0---6-----8----0----|
a|---3-------6-----6---------|
E|-----------4---------------|

Igjen, hør nøye gjennom låta for å få riktig timing på skiftinga mellom grepene og hvordan
disse "fills" skal spilles. Vær så snill å ta kontakt med meg dersom du skulle lure på noe!


Grep involvert:

[Cm] [Ab] [Eb] [Bb]
e|-3-|  e|-4-|  e|-6-|  e|-6-|
b|-4-|  b|-4-|  b|-8-|  b|-6-|
g|-5-|  g|-5-|  g|-8-|  g|-7-|
d|-5-|  d|-6-|  d|-8-|  d|-8-|
a|-3-|  a|-6-|  a|-6-|  a|-8-|
E|---|  E|-4-|  E|---|  E|-6-|


[Intro]:
[Cm] [Ab] [Eb]
[Cm] [Ab] [Eb]
[Cm] [Ab] [Eb]
[Cm] [Ab] [Eb]


[Vers 1]:
When the [Cm]night comes falling [Ab]from a[Eb]bove
When the [Cm]night comes rising [Ab]from be[Eb]low
And you're [Cm]looking for some [Ab]place to [Eb]go
When you [Cm]come to the people you [Ab]used to [Eb]know


[Mellomspill]:
[Cm] [Ab] [Eb]
[Cm] [Ab] [Eb]


[Vers 2]:
Still you [Cm]wake up to the [Ab]morning [Eb]sun
An you're [Cm]looking back on [Ab]all the [Eb]fun
When you [Cm]think you've lost
Though you [Ab]may have [Eb]won
When you've [Cm]got to slow down 'cause
There's no [Ab]time to [Eb]run


[Refreng]:
Go [Cm]easy now[Ab][Eb]
[Cm]easy now[Ab][Eb]


[Mellomspill]:
[Cm] [Ab] [Eb]
[Cm] [Ab] [Eb]


[Bridge]:
When you look around[Ab][Bb]
And you've [Eb]come too far[Ab]
You're just a [Bb]moment away
From the [Eb]one you are[Ab]
You're just a [Cm]moment away[Ab][Eb]


[Mellomspill]:
[Cm] [Ab] [Eb]


[Refreng]:
Go [Cm]easy now[Ab][Eb]


[Vers 3]:
Still you [Cm]wake up to the [Ab]morning [Eb]sun
And you're [Cm]looking back on [Ab]all the [Eb]fun
When you [Cm]think you've lost
Though you [Ab]may have [Eb]won
When you've [Cm]got to slow down 'cause
There's no [Ab]time to [Eb]run


[Mellomspill]:
[Cm] [Ab] [Eb]


[Refreng]:
[Cm]Easy now[Ab][Eb]
Go [Cm]easy now[Ab][Eb]
Mmhm, [Cm]easy now[Ab][Eb]


[Outro]:
When the [Cm]night comes falling [Ab]from a[Eb]bove
     Cm       Ab N.C.   Eb
When the night comes rising from below


[Cm] [Ab] [Eb]

Kommentarer:

Dette feltet skal ikke fylles ut:
Lagre i egne samlinger
Vurderinger