Min første tab
Skrevet ned slik som faren pleide å spille den <3


G 	     D 	 C     D     G
Fred over alle på jorda, fred over arbeidet vårt
G 		  D 	C     Am   D
Måtte det alltid ernære den som arbeider hårdt

Em    C   D    C	       D
Fred over alle i landet, fred over oss i vår by
G	      D    C      D   G
Måtte den alltid gi hus til den som gir andre lyG          D	   C     D   G
Fred over oss her i hjemmet, fred over naboen vår
G         D  C    Am      D
Måtte en fredelig nabo være i fred hvor han går

Em	 C	   D	    C	   D
Fred over Kratsjnaja-plassen og Lincolns monument
  G	     D     C	   D   G
Og Brandenburger-porten og fanen som der er tentG         D   C    D   G
Na-na-na-na-na-na-na-na, na-na-na-na-na-na
G         D   C    Am  D
Na-na-na-na-na-na-na-na, na-na-na-na-na-na

Em     C    D   C        D
Fred over barn i Korea og arbeidsfolket i Ruhr
G		    D    C   D    G
Fred over New Yorks sjåfører og kulier i SingaporeG         D     C     D  G
Fred over nordiske bønder og bønder på Trinidad
G		  D   C     Am  D
Fred over gode og lærde i Oxford og Leningrad

Em	 C	  D	  C	       D
Fred over barnet i vogga og over den som skal dø.
G	        D	 C	   D	   G
Måtte vår jord bli oss vennlig og gi oss vårt daglige brød.

Kommentarer:

Dette feltet skal ikke fylles ut:
Lagre i egne samlinger
Vurderinger