Min aller første tab laget etter vag hukommelse.
Litt usikker på hvordan jeg skulle løse problemet med det "halve verset"
på slutten, så hvis noen sitter på en mer korrekt løsning er jeg åpen for
korreksjoner..G 	     D 	 C     D     G
Fred over alle på jorda, fred over arbeidet vårt
G 		  D 	C     Am   D
Måtte det alltid ernære den som arbeider hårdt

Em    C   D    C	       D
Fred over alle i landet, fred over oss i vår by
G	      D    C      D   G
Måtte den alltid gi hus til den som gir andre ly


G          D	   C     D   G
Fred over oss her i hjemmet, fred over naboen vår
G         D  C    Am      D
Måtte en fredelig nabo være i fred hvor han går

Em	 C	   D	    C	   D
Fred over Kratsjnaja-plassen og Lincolns monument
  G	     D     C	   D   G
Og Brandenburger-porten og fanen som der er tent


G		  D	 C	 D	 G
Fred over barn i Korea og arbeidsfolket i Ruhr
G		    D    C   Am   D
Fred over New Yorks sjåfører og kulier i Singapore

Em	 C	  D	   C		   D
Fred over nordiske bønder og bønder på Trinidad
G		  D	 C     D	  G
Fred over gode og lærde i Oxford og Leningrad


Em	 C	  D	  C	       D
Fred over barnet i vogga og over den som skal dø.
G	        D	 C	   D	   G
Måtte vår jord bli oss vennlig og gi oss vårt daglige brød.

Kommentarer:

Dette feltet skal ikke fylles ut:
Lagre i egne samlinger
Vurderinger