Min aller første tab laget etter vag hukommelse.
Litt usikker på hvordan jeg skulle løse problemet med det "halve verset"
på slutten, så hvis noen sitter på en mer korrekt løsning er jeg åpen for
korreksjoner..[G]Fred over alle på [D]jord[C]a, fred ov[D]er arbeide[G]t vårt
[G]Måtte det alltid ern[D]ære den [C]som arbeide[Am]r hårdt[D]

[Em]Fred over [C]alle i [D]landet, [C]fred over oss i vår [D]by
[G]Måtte den alltid gi [D]hus til [C]den som gir [D]andre [G]ly


[G]Fred over oss her i [D]hjemmet, [C]fred over [D]naboen [G]vår
[G]Måtte en fredelig [D]nabo [C]være i f[Am]red hvor han [D]går

[Em]Fred over [C]Kratsjna[D]ja-plassen o[C]g Lincol[D]ns monument
Og [G]Brandenburger-[D]porten og [C]fanen som der[D] er ten[G]t


[G]Fred over barn i Kor[D]ea og arbei[C]dsfolke[D]t i Ruhr[G]
[G]Fred over New Yorks sjåf[D]ører og [C]kulier [Am]i Singap[D]ore

[Em]Fred over [C]nordis[D]ke bønder o[C]g bønder på Trinidad[D]
[G]Fred over gode og l[D]ærde[C] i Oxford [D]og Leni[G]ngrad


[Em]Fred over [C]barnet[D] i vogga o[C]g over den som skal dø[D].
[G]Måtte vår jord bli oss [D]vennlig o[C]g gi oss [D]vårt dagl[G]ige brød.

Kommentarer:

Dette feltet skal ikke fylles ut:
Lagre i egne samlinger
Vurderinger