Høyr kor englar syng frå sky

av Katrin 02/10-2020
C             G
Høyr kor englar syng frå sky:
C    F   C G  C
Krist er fødd i Davids by,
        Am   D7
kjem med frelse til oss ned,
G        D7  G
gir oss med Gud Fader fred.
C   G7  C     G7
Glade alle folk stig fram
C   G7  C    G7
for å hylle det Guds Lam.
F  C     Dm A7 Dm
Kom, vær med i det-te kor
G7   C   G7  C
som nå tonar over jord.
F    C   Dm  A7 Dm
Syng med englar høgt i sky:
G7    C   G7   C
Krist er fødd i Davids by!

C          G
Krist av englar ære får,
C    F  C  G C
Krist er evig Herr-en vår.
        Am    D7
Han som har Gud sjølv til Far,
G      D7  G
kom då tida mogen var,
C   G7  C    G7
kledde seg i kjøt og blod,
C   G7   C    G7
nådig mellom oss han stod
F   C   Dm A7 Dm.
Jesus, vår I-mma-nu-el,
G7   C   G7  C
er vårt trygge frelsefjell.
F    C   Dm  A7 Dm
Syng med englar høgt i sky:
G7    C   G7   C
Krist er fødd i Davids by!


C             G
Syng ein song til Herrens pris!
C    F   C  G C
Lovsyng han på eng-le-vis!
          Am  D7
Rettferds sol, vår frelsegrunn
G        D7    G
pris skal ha frå kvar ein munn.
C    G7   C   G7
Fødd ved Anden, av ei møy,
C    G7  C    G7
fødd så ikkje vi skal døy,
F    C   Dm A7 Dm
fødd til liv og læ-kje-dom
G7    C   G7   C
gjev han oss i himlen rom.
F    C   Dm  A7 Dm
Syng med englar høgt i sky:
G7    C   G7   C
Krist er fødd i Davids by!
F    C   Dm  A7 Dm
Syng med englar høgt i sky:
G7    C   G7   C
Krist er fødd i Davids by!

Kommentarer:

Dette feltet skal ikke fylles ut:
Lagre i egne samlinger
Vurderinger