Høyr kor englar syng frå sky

av Katrin 02/10-2020
[C]Høyr kor englar syng frå s[G]ky:
[C]Krist er [F]fødd i [C]Da[G]vids [C]by,
kjem med frelse [Am]til oss [D7]ned,
[G]gir oss med Gud [D7]Fader [G]fred.
[C]Glade [G7]alle [C]folk stig [G7]fram
[C]for å [G7]hylle [C]det Guds [G7]Lam.
[F]Kom, [C]vær med i [Dm]det-[A7]te  [Dm]kor
[G7]som nå [C]tonar [G7]over [C]jord.
[F]Syng med [C]englar [Dm]høgt [A7]i  [Dm]sky:
[G7]Krist er [C]fødd i [G7]Davids [C]by!

[C]Krist av englar ære [G]får,
[C]Krist er [F]evig [C]Herr-[G]en [C]vår.
Han som har Gud [Am]sjølv til [D7]Far,
[G]kom då tida [D7]mogen [G]var,
[C]kledde [G7]seg i [C]kjøt og [G7]blod,
[C]nådig [G7]mellom [C]oss han [G7]stod
[F]Jesus, [C]vår I-[Dm]mma-[A7]nu-[Dm]el,
[G7]er vårt [C]trygge [G7]frelse[C]fjell.
[F]Syng med [C]englar [Dm]høgt [A7]i  [Dm]sky:
[G7]Krist er [C]fødd i [G7]Davids [C]by!


[C]Syng ein song til Herrens [G]pris!
[C]Lovsyng [F]han på [C]eng-[G]le-[C]vis!
Rettferds sol, vår [Am]frelse[D7]grunn
[G]pris skal ha frå [D7]kvar ein [G]munn.
[C]Fødd ved [G7]Anden, [C]av ei [G7]møy,
[C]fødd så [G7]ikkje [C]vi skal [G7]døy,
[F]fødd til [C]liv og [Dm]læ-[A7]kje-[Dm]dom
[G7]gjev han [C]oss i [G7]himlen [C]rom.
[F]Syng med [C]englar [Dm]høgt [A7]i  [Dm]sky:
[G7]Krist er [C]fødd i [G7]Davids [C]by!
[F]Syng med [C]englar [Dm]høgt [A7]i  [Dm]sky:
[G7]Krist er [C]fødd i [G7]Davids [C]by!

Kommentarer:

Dette feltet skal ikke fylles ut:
Lagre i egne samlinger
Vurderinger