Når alt er sagt og gjort

av Haakon_Gunnarson 13/10-2021
D
Denne byen mangla sjel
          A
Eg kan hugse når du sa det
  D      G       D       A
For ingen hadde rom for slike tankar som du bar
          D
Dei slo draumin din i hel
        A
I ein nattemørk arkade
   D        G
Du va blind og du var stum
  D      G      Hm
Men lytta innåt vinden etter svar
   F#m            Hm       D
Alle spurte deg om hjerter, men du hadde berre spar


D - A - Hm 

G          D 
Dei sa du aldri fann fred
            A
At det var noko som var gale
    D      G
Du tok hyre på ein båt
    D    A
Og såg åra gli forbi
           D
Men hadde ingenting å gi
           A
Då det var tid for å betale
   D       G
Og kå enn du prøvde på
    D     A         Hm
Var det alltid ein uskuldig som fekk svi
  F#m           Em  A  D
Men heile tide høyrde du ein annan melodi

        G  D        G
Det vil gå seg te, vær du trygg på det
D            F#m           Em  A
Noko kjem te å skje, som ingen tå uss hadde regna med
   G                       A
Og du har vel høyrt om han, som trur han sit på alle svara
D      G        D         A
Som dela ut poeng til alt og alle frå sitt høge tårn
            D            A
Me skal slåss til siste mann, i frå Voss til Niagara
    D     G        D      A     Hm
Ikkje døy på såtteseng, men med sverd i hand i ein vinterstorm
  F#m             Em      A    D
Eg kjenne meg litt nedfor no, eg e visst ikkje heilt i form


        G  D        G
Det vil gå seg te, vær du trygg på det
D       G     D            A
Noko kjem te å skje, som ingen tå uss hadde regna med
        G  D        G
Det vil gå seg te, vær du trygg på det
D       G     F#m             Em  
Noko kjem te å skje, for alt som har gått opp skal og gå ned

A - D - A - D - G - D - A - D - A - D - G - D - A - Hm - F#m - Em - A - D

        G  D        G
Det vil gå seg te, vær du trygg på det
D       G     D            A
Noko kjem te å skje, som ingen tå uss hadde regna med
    D   G  D        G
Det vil gå seg te, vær du trygg på det
D       G     F#m             Em
Noko kjem te å skje, for alt som har gått opp skal og gå ned
    D              A      D
For når alt er sagt og gjort er det deg er regna med 

A - Hm - G ¨

  D              A        D A
Å, når alt er sagt og gjort er det deg er regna med

Hm - G - D - A - Hm - G - D

Andre versjoner:

Kommentarer:

Dette feltet skal ikke fylles ut:
Lagre i egne samlinger
Vurderinger