Når alt er sagt og gjort

av Haakon_Gunnarson 13/10-2021
[D]Denne byen mangla sjel
Eg kan hugse når du[A] sa det
For [D]ingen hadde [G]rom for slike [D]tankar som du [A]bar
Dei slo draumin din [D]i hel
I ein nattemørk [A]arkade
Du va [D]blind og du var [G]stum
Men [D]lytta innåt [G]vinden etter [Hm]svar
Alle [F#m]spurte deg om hjerter, men [Hm]du hadde berre [D]spar


[D] [A] [Hm]

[G]Dei sa du aldri fann [D]fred
At det var noko som var [A]gale
Du tok [D]hyre på ein [G]båt
Og såg [D]åra gli [A]forbi
Men hadde ingenting å [D]gi
Då det var tid for å [A]betale
Og kå [D]enn du prøvde [G]på
Var det [D]alltid ein [A]uskuldig som fekk [Hm]svi
Men [F#m]heile tide høyrde du ein [Em]annan [A]melo[D]di

Det vil gå seg [G]te, [D]vær du trygg på d[G]et
[D]Noko kjem te å skje, som [F#m]ingen tå uss hadde regna [Em]med[A]
Og du [G]har vel høyrt om han, som trur han sit på alle [A]svara
[D]Som dela ut [G]poeng til alt og [D]alle frå sitt høge [A]tårn
Me skal slåss til siste [D]mann, i frå Voss til Nia[A]gara
Ikkje d[D]øy på sått[G]eseng, men med s[D]verd i hand [A]i ein vinte[Hm]rstorm
Eg k[F#m]jenne meg litt nedfor no, eg [Em]e visst ikkje [A]heilt i [D]form


Det vil gå seg [G]te, [D]vær du trygg på d[G]et
[D]Noko kjem te å [G]skje, som [D]ingen tå uss hadde regna [A]med
Det vil gå seg [G]te, [D]vær du trygg på d[G]et
[D]Noko kjem te å [G]skje, for [F#m]alt som har gått opp skal og [Em]gå ned

A - D - A - D - G - D - A - D - A - D - G - D - A - Hm - F#m - Em - A - D

Det vil gå seg [G]te, [D]vær du trygg på d[G]et
[D]Noko kjem te å [G]skje, som [D]ingen tå uss hadde regna [A]med
Det vil [D]gå seg [G]te, [D]vær du trygg på d[G]et
[D]Noko kjem te å [G]skje, for [F#m]alt som har gått opp skal og [Em]gå ned
For når [D]alt er sagt og gjort er det [A]deg er regna [D]med

A - Hm - G ¨

Å, [D]når alt er sagt og gjort er [A]det deg er regna [D]med[A]

Hm - G - D - A - Hm - G - D

Andre versjoner:

Kommentarer:

Dette feltet skal ikke fylles ut:
Lagre i egne samlinger
Vurderinger