(Basert på @kristianj sin tab) 


     C      C/H
Hør Ellen hør i fall du vil
      F/A   C/G
Stig ned på tømmerflåten
     F       C/E
Så legger jeg med siden til
     Dm  G  C
Og så går du i bå- ten.

     F
Seg rører ei, den minste vind
     C    F  C
Og alt er tyst og stille.
      F      C/E
Om litt så blir det måneskinn
     Dm  G C
Og det er ei så silde


     C      C/H
Ser du det store liljeblad
      F/A  C/G
Det store bleke blanke.
      F      C/E
Det ankrer her og vet du hva
      Dm   G C
Det samme gjør min tanke.

       F
Den var på vandring, var på vei
       C  F  C
Men kom dog ingen vegne
      F      C/E
Bestandig ankrer den hos deg
     Dm   G C
Fra alle jordens egne


Mellomspill: 
(C-D-E)
F  F/E B  F/C
B  F  Gm  C-F
B    F  B-F    
B  F  Gm  C-F  
G


     C      C/H
Og båten glider mere lett
      F/A  C/G
Når man er to i båten.
      F     C/E
Og livet glider mere lett
      Dm  G C
Når man er to i gråten.


       F
For hvert et ord i måneskinn
       C   F C
Når hvert et råd er dyre.
       F      C/E
Og jeg skal alltids saktens ro
     Dm   G C
Hvis bare du vil styre.

      F        C/E
Ja jeg skal alltids saktens ro
     Dm   G C
Hvis bare du vil styre.

Andre versjoner:

Kommentarer:

Dette feltet skal ikke fylles ut:
Lagre i egne samlinger
Vurderinger