C          C/H
Hør Ellen hør i fall du vil
      F/A   C/G
Stig ned på tømmerflåten
     F       C/E
Så legger jeg med siden til
     Dm  G  C
Og så går du i bå- ten.
     F
Seg rører ei, den minste vind
     C    F  C
Og alt er tyst og stille.
      F      C/E
Om litt så blir det måneskinn
     Dm  G C
Og det er ei så silde

Ser du det store liljeblad
Det store bleke blanke.
Det ankrer her og vet du hva
Det samme gjør min tanke.

Den var på vandring, var på vei
Men kom dog ingen vegne
Bestandig ankrer den hos deg
Fra alle jordens egne

Og båten glider mere lett
Når man er to i båten.
Og livet glider mere lett
Når man er to i gråten.

For hvert et ord i måneskinn
Når hvert et råd er dyre.
Og jeg skal alltids saktens ro
Hvis bare du vil styre.

      F        C/E
Ja jeg skal alltids saktens ro
     Dm   G C
Hvis bare du vil styre.

Andre versjoner:

Kommentarer:

Dette feltet skal ikke fylles ut:
Lagre i egne samlinger
Vurderinger