Hør [C]Ellen hør i fall du [C/H]vil
Stig ned på [F/A]tømmerflå[C/G]ten
Så legger [F]jeg med siden [C/E]til
Og så går [Dm]du i [G]bå- [C]ten.
Seg rører [F]ei, den minste vind
Og alt er [C]tyst og [F]stil[C]le.
Om litt så [F]blir det måne[C/E]skinn
Og det er [Dm]ei så [G]sil[C]de

Ser du det store liljeblad
Det store bleke blanke.
Det ankrer her og vet du hva
Det samme gjør min tanke.

Den var på vandring, var på vei
Men kom dog ingen vegne
Bestandig ankrer den hos deg
Fra alle jordens egne

Og båten glider mere lett
Når man er to i båten.
Og livet glider mere lett
Når man er to i gråten.

For hvert et ord i måneskinn
Når hvert et råd er dyre.
Og jeg skal alltids saktens ro
Hvis bare du vil styre.

Ja jeg skal [F]alltids saktens [C/E]ro
Hvis bare [Dm]du vil [G]sty[C]re.

Andre versjoner:

Kommentarer:

Dette feltet skal ikke fylles ut:
Lagre i egne samlinger
Vurderinger