Reodors ballade

av bingo3736 26/03-2024
Reodors Ballade aka Flåklypa

Start:
5 -6 -7 7 -7 -6 6 5 4 -4 5 -5 5 -4 4 -4 5 -4 4 -3

5 -6 -7 7 -7 -6 6 5 4 -4 5 -5 5 -4 -2 -3 4

Mellomspill:
4 7 -7 -6 6 5 4 -4 5 -5 6 -6 5 -4 4

4 7 -7 -6 6 5 4 -4 5 -5 6 -6 5 -4 5

Avslutning:
5 -6 -7 7 -7 -6 6 5 4 -4 5 -5 5 -4 4 -4 5 -4 4 -3

5 -6 -7 7 -7 -6 6 5 4 -4 5 -5 5 -4 -2 -3 4

Andre versjoner:

Kommentarer:

Dette feltet skal ikke fylles ut:
Lagre i egne samlinger
Vurderinger