Transponering?

#16
Gitarmester
Yhtam
En stor septim (sjuer) i mollakkorder er jo ikke så veldig vanlig, men jeg har sett begge skrivemåtene bli brukt. Jeg vet ikke om det er noen funksjonell forskjell på de to skrivemåtene, men begge akkordene inneholder ihvert fall samme toner.

Når det gjelder C#7 vs. Cmaj7 er dette to forskjellige grep, og en durakkord med stor septim skal alltid skrives maj7 og ikke #7.

#17
Her er en list over alle grepene som mangler:
http://nortabs.net/_chords/

Det går an å legge inn fingersettingen på grepene for dem som vil.
Ikke legg inn fingersettingen hvis dere ser at navnet på grepet er skrevet feil.