Ka E Det Du Vil

av gitaristen 29/01-2008
Ka E Det Du Vil               D.D.E.                  - DDE 
 


         Ov ersettele: Idar Lind/Bjarne Brøndbo 

Ref: 
 D 
Ka e d et du vil 
 D 
Ka e d et du gjør 

Ka e det du prøve på 
 D 
Æ fa tte itj at du tør 
 A 
Ka e d et du trur 
 A 
Ka e det du v eit 
 D 
Ka e det du v il 
 D 
E det kjærligheit. 

Æ var på bar 
Æ var på fest 
Æ møtt dæ samma kor 
æ sjøl var bedt som gjest 
Du ga mæ et smil 
Du ga mæ en dans 
Du ga mæ et blikk som sa 
at muligheitan fans 

 F C 
D u se i at e det seint 
 Dm 
mørk t, og du har lang vei heim 

 F 
Du s ei du har alltid vært 
 C B E A 
re dd fo r å gå a lein 

Det e det det e 
Det e dt vi gjør 
Det e du og æ som danse 
tættar enn vi bør 
Ka e det du trur 
Ka e det du veit 
Ka e det du vil 
E det kjærligheit

Andre versjoner:

Kommentarer:

Dette feltet skal ikke fylles ut:
Lagre i egne samlinger
Vurderinger