Ka E Det Du Vil

av gitaristen 29/01-2008
Ka E Det Du Vil               D.D.E.                  - DDE         Ov ersettele: Idar Lind/Bjarne Brøndbo

Ref:
 D
Ka e d et du vil
 D
Ka e d et du gjør

Ka e det du prøve på
 D
Æ fa tte itj at du tør
 A
Ka e d et du trur
 A
Ka e det du v eit
 D
Ka e det du v il
 D
E det kjærligheit.

Æ var på bar
Æ var på fest
Æ møtt dæ samma kor
æ sjøl var bedt som gjest
Du ga mæ et smil
Du ga mæ en dans
Du ga mæ et blikk som sa
at muligheitan fans

D [F]u [C]se i at e det seint
 Dm
mørk t, og du har lang vei heim

 F
Du s ei du har alltid vært
re[C] d[B]d [E]fo[A] r å gå a lein

Det e det det e
Det e dt vi gjør
Det e du og æ som danse
tættar enn vi bør
Ka e det du trur
Ka e det du veit
Ka e det du vil
E det kjærligheit

Andre versjoner:

Kommentarer:

Dette feltet skal ikke fylles ut:
Lagre i egne samlinger
Vurderinger