Ka E Det Du Vil

av gitaristen 29/01-2008
Ka E Det Du Vil               D.D.E.                  - DDE         Ov ersettele: Idar Lind/Bjarne Brøndbo

Ref:
Ka[D] e d et du vil
Ka[D] e d et du gjør

Ka e det du prøve på
Æ [D]fa tte itj at du tør
Ka[A] e d et du trur
Ka[A] e det du v eit
Ka[D] e det du v il
E [D]det kjærligheit.

Æ var på bar
Æ var på fest
Æ møtt dæ samma kor
æ sjøl var bedt som gjest
Du ga mæ et smil
Du ga mæ en dans
Du ga mæ et blikk som sa
at muligheitan fans

D [F]u [C]se i at e det seint
mø[Dm]rk t, og du har lang vei heim

Du[F] s ei du har alltid vært
re[C] d[B]d [E]fo[A] r å gå a lein

Det e det det e
Det e dt vi gjør
Det e du og æ som danse
tættar enn vi bør
Ka e det du trur
Ka e det du veit
Ka e det du vil
E det kjærligheit

Andre versjoner:

Kommentarer:

Dette feltet skal ikke fylles ut:
Lagre i egne samlinger
Vurderinger