Ka E Det Du Vil

av Ukjent 24/02-2007
Ka e det du vil
"Whatever you want"
- DDE
Oversettele: Idar Lind/Bjarne Brøndbo

Ref:
Ka e d[D]et du vil
Ka e d[D]et du gjør

Ka e det du prøve på
Æ fa[D]tte itj at du tør
Ka e d[A]et du trur
Ka e det du v[A]eit
Ka e det du v[D]il
E det[D] kjærligheit.


Æ var på bar
Æ var på fest
Æ møtt dæ samma kor
æ sjøl var bedt som gjest
Du ga mæ et smil
Du ga mæ en dans
Du ga mæ et blikk som sa
at muligheitan fans

D[F]u se[C]i at e det seint
mørk[Dm]t, og du har lang vei heim
Du s[F]ei du har alltid vært
re[C]dd fo[H]r å gå[E] a[A]lein


Det e det det e
Det e dt vi gjør
Det e du og æ som danse
tættar enn vi bør
Ka e det du trur
Ka e det du veit
Ka e det du vil
E det kjærligheit

*********************************************
* Denne filen er forfatterens egen tolkning *
* av sangen, skrevet ned kun etter øret.    *
* Den er kun beregnet til privat bruk.      *
*********************************************

Andre versjoner:

Kommentarer:

Dette feltet skal ikke fylles ut:
Lagre i egne samlinger
Vurderinger