Glade julG
Glade jul, hellige jul!
[D]Engler [D7]daler [G]ned i skjul.
[C]Hit de flyver med [G]paradis grønt,
[C]hvor de ser hva for [G]Gud er skjønt.
[D]Lønnlig i b[D7]lant oss de g[G]år.
[G]Lønnlig i b[D7]lant oss de g[G]år.


G
Julefryd, evig fryd,
[D]hellig [D7]sang med [G]himmelsk lyd!
[C]Det er engler som [G]hyrdene så,
[C]Den gang Herren i [G]krybben lå.
[D]Evig er [D7]englenes [G]sang.
[G]Evig er e[D7]nglenes [G]sang.


G
Fred på jord, fryd på jord,
[D]Jesus b[D7]arnet i [G]blant oss bor.
[C]Engler synger om b[G]arnet så smukt,
[C]han har himmeriks [G]dør opplukt.
[D]Salig er en[D7]glenes [G]sang.
[G]Salig er en[D7]glenes [G]sang.


G
Salig fred, himmelsk fred,
[D]Toner j[D7]ulenat[G]t her ned.
[C]Engler bringer til[G] store og små
[C]bud om ham som i k[G]rybben lå.
[D]Fryd deg hv[D7]er sjel han har [G]frelst!
[G]Fryd deg hv[D7]er sjel han har [G]frelst!

Andre versjoner:

Kommentarer:

Dette feltet skal ikke fylles ut:
 • littvanskelig (Gjest)
  upsh
 • Gjest
  Ghhzgcss
  Vvvvvvvhhh
  Hufsssssaaa
  Dachs
  Vvvvvhhh
  Bvbb
Lagre i egne samlinger
Vurderinger